Spørsmål og svar

Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene om det som skal skje i Landbrukskvartalet framover.


Hvem står bak Landbrukskvartalet?

Hvor stort er området som skal utvikles?

Når står prosjektet ferdig?

Hvorfor har prosessen tatt så lang tid og hvor står vi nå?

Hva var landbrukskvartalet brukt til før?

Hvor mange av byggene skal bevares i Landbrukskvartalet?

Hva kan vi forvente av utearealer i det nye kvartalet?

Hvordan skal det nye Landbrukskvartalet komme nabolaget til gode?

Hva mener dere med nabolagsfunksjon?

Hvor mange boliger skal det bygges i Landbrukskvartalet?

Hva vil det si at området skal bli offentlig tilgjengelig for alle?

Hva slags type funksjoner skal området inneholde?

Hvordan vil «høyhuset» påvirke solforhold?