Om prosjektet

Landbrukskvartalet har dype røtter som et levende matproduksjonsmiljø på Grønland. Den historien tar vi godt vare på når kvartalet nå fornyes til et åpent og inkluderende byområde med nye møteplasser, boliger og næringslokaler.

Eiere av Landbrukskvartalet utvikling

Norges Bondelag

Norges Bondelag er den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket, og den største fagorganisasjonen for bønder i Norge. Bondelaget jobber for å synliggjøre betydningen landbruk har for det norske samfunnet. Det er en partipolitisk uavhengig organisasjon med over 62 000 medlemmer, 500 lokallag, og 18 fylkeslag.

Aspelin Ramm

Aspelin Ramm har stor respekt for omgivelsene, miljøet og brukerne av byen og prosjektene kjennetegnes av god, gjennomtenkt arkitektur, materialbruk og fokus på de det bygges for; beboerne, leietakerne og byen rundt. Selskapet utfører komplekse prosjekter hvor målet er å skape gode bymiljøer og attraktive byrom. De har vært sentrale i utformingen av Tjuvholmen, Vulkan, VIA og Sommerro i Oslo, samt Union Brygge i Drammen.

Vedal

Vedal er en av landets største bygg- og eiendomsbedrifter. Selskapet har i dag ca. 160 ansatte med betydelig kompetanse innen utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Blant prosjektene finner du Barcode Bispevika i tillegg til en rekke større og mindre bygg på Østlandet.

Fakta

 • Planområde

  20 265 m²

 • Byggefelt og torg

  ca. 15 000 m²

 • Eksisterende bebyggelse

  ca. 31 400 m²

Medvirkning

Landbrukskvartalet har jobbet aktivt med å få en bedre innsikt i lokalmiljøets behov og ønsker for kvartalets innhold og programmering.

Ulike former for involvering av nabolaget over tid:

 • Dyrk nabolaget

 • Ressursgruppe for bygulvet

 • UNG Norge som leietaker

 • Bikuber på taket

 • Greenhouse

 • Produksjon i by

 • Digital spørreundersøkelse

 • Medvirkningsverksted om nabolagsfunksjonene

Mål for området

Landbrukskvartalet skal være et åpent, mangfoldig, grønt og trygt kvartal. Det skal skapes et aktivt bygulv og gode byrom, med uteareal for opphold og rekreasjon både for beboere og brukere i kvartalet – inkludert, for nabolaget rundt. Kvartalet skal oppleves som levende, tilgjengelig og trygt. Kvartalet utvikles flerfunksjonelt, med ca. 40 prosent bolig, kombinert med hotell, kontor, bevertning, undervisning og nabolagsfunksjoner m.m.

Prosjektet skal koble seg på nabolagene rundt om og trekke linjer til omkringliggende funksjoner og aktiviteter. Utviklingen skal bidra til sammenfletting mellom boligstrøket i Gamlebyen, det dynamiske trafikknutepunktet Oslo S, det modernistiske Bjørvika og det historiske, multikulturelle Grønland. Prosjektet skal bidra sterkt til nødvendig byreparasjon i området, og jobbe for å gi nytt liv mellom husene og langs gatene.

En nøkkel for suksess, ligger i å ta vare på og formidle kvartalets kulturhistoriske verdier, både romlig og bygningsmessig, samtidig som det tilføres nye koblinger, byrom og ny bebyggelse som skal svare på ambisjoner om høy arkitektonisk kvalitet, miljømål og gode materialvalg og variert arkitektur.

Områdeutvikling

Landbrukskvartalet i Schweigaardsgate 34 i Gamle Oslo, er et betydelig, sentrumsnært byutviklingsprosjekt i Oslo. Eiendommen er i dag i hovedsak i bruk som kontorlokaler, men det drives også noe produksjon, samt kunderettet næringsvirksomhet i kvartalet. Beliggende i randsonen mellom et av Norges største byutviklingsprosjekter, Bjørvikautbyggingen, trafikknutepunktet Oslo S med en rekke pågående utviklingsplaner, den historiske Gamlebyen og det flerkulturelle Grønland, vil kvartalet gjennom fortetting og utvikling kunne få en nøkkelfunksjon i å skape det sentrale møtepunktet mellom gammelt og nytt i indre Oslo øst.

Nærområdet sett fra Landbrukskvartalet

I Landbrukskvartalet er du en kort gå- eller sykkeltur unna alle de sentrale møteplassene i Oslo. Her kommer du raskt til fjorden og badeplassene, til et utall spisesteder og kulturtilbud – eller til kollektivknutepunkter som tar deg dit du vil.

Status

2015 Ca. 2030
 1. 2030

  • Prosjektet estimert ferdigstilt
 2. 2023

  • Bystyret i Oslo vedtar planforslaget for Landbrukskvartalet 1. mars 2023
 3. 2022

  • Evaluering av medvirkning – Byantropologene
  • Byrådet ber om mellomalternativ
  • PBE sender over alt. 3 til byråd
  • Avventer siste politiske behandlinger
 4. 2021

  • UngNorge som leietager
  • PBE sendt inn til byråd
  • Medvirkningsverksted – utvikling av nabolagsfunksjon
 5. 2020

  • Innsending av revidert planforslag til PBE
  • Digital spørreundersøkelse
 6. 2019

  • Dyrk nabolaget! Fagdag og festival
  • Etablering av lokal ressursgruppe
 7. 2018

  • Dyrk Nabolaget! Nabolagsfestival og grønne fagseminar
  • Saksbehandling PBE
  • Høring/offentlig ettersyn
 8. 2017

  • Etablering av Greenhouse
 9. 2016

  • Oppstartsmøte
 10. 2015

  • LBK fikk status som utviklingsområde i KPA