Produksjonshistorie

Landbrukskvartalet er fullt av spor etter Oslos og Grønlands meieri- og matproduksjonshistorie, med bygg fra flere epoker og i ulik stiler. Denne historien vil bli godt synlig i det nye kvartalet.

Melkeforsyningens kjørere klar til utrykning med 15 hester og to biler i 1914. Foto: Norges Bondelag

Historisk meieriproduksjon er en viktig identitetsskaper.

Landbrukskvartalet i Schweigaardsgate 34 er i dag hovedsakelig brukt som kontorlokaler, i tillegg til noe kunderettet næringsvirksomhet og produksjon. Bygningene er oppført i perioden fra 1911 til 1965, for Kristiania Melkeforsyning/Fellesmeieriet. Det er også et nyere kontorbygg i Hollendergata 5 fra 1997, der Bondelaget har sitt hovedkontor.

De eldre byggene er opprinnelig oppført for meieridrift, og det vises tydelig at det har vært industriell produksjonsvirksomhet her, i bygningsmassens form og plassering. Etter at meieriet flyttet i 1976 har kvartalet vært brukt til ulike typer nærings- og kontorvirksomhet. I tillegg til Bondelaget er det flere andre organisasjoner tilknyttet landbruket som holder til her, blant annet Nationen.

Melkeforsyningens gamle administrasjonsbygning med utsalg på hjørnet av Schweigaards gate/Platous gate. Foto: Norges Bondelag

Melkeforsyningens gamle administrasjonsbygning med utsalg på hjørnet av Schweigaards gate/Platous gate. Foto: Norges Bondelag

Fellesmeieriets avdeling for produksjon og pakking av smør. I 1970 behandlet anlegget totalt 1235 tonn smør. Foto: Norges Bondelag

Autoklaver for sterilisering av fløte. Foto: Norges Bondelag

Ria ispinnemaskin i avdeling Diplom-Is med kapasitet på 10.000 pinner pr. time. Foto: Leif Ørnelund

Veiing av ost. Foto: Leif Ørnelund

Melk losses av jernbanetanker og melkebiler og inn i Meieribygget (E). Fra bakgården til Schweigaards gate 34. Foto: Anders Beer Wilse

Fellesmeieriet. Pakking av rømme. Foto: Leif Ørnelund