Dette historiske kvartalet på Grønland blir nå et åpent og inkluderende byområde som kommer hele nabolaget til gode.

Bli kjent med prosjektet

Status

2015 Ca. 2030
 1. 2030

  • Prosjektet estimert ferdigstilt
 2. 2023

  • Bystyret i Oslo vedtar planforslaget for Landbrukskvartalet 1. mars 2023
 3. 2022

  • Evaluering av medvirkning – Byantropologene
  • Byrådet ber om mellomalternativ
  • PBE sender over alt. 3 til byråd
  • Avventer siste politiske behandlinger
 4. 2021

  • UngNorge som leietager
  • PBE sendt inn til byråd
  • Medvirkningsverksted – utvikling av nabolagsfunksjon
 5. 2020

  • Innsending av revidert planforslag til PBE
  • Digital spørreundersøkelse
 6. 2019

  • Dyrk nabolaget! Fagdag og festival
  • Etablering av lokal ressursgruppe
 7. 2018

  • Dyrk Nabolaget! Nabolagsfestival og grønne fagseminar
  • Saksbehandling PBE
  • Høring/offentlig ettersyn
 8. 2017

  • Etablering av Greenhouse
 9. 2016

  • Oppstartsmøte
 10. 2015

  • LBK fikk status som utviklingsområde i KPA