Landbrukskvartalet var lenge ett av to operative meierianlegg i sentrale Oslo.

Den første planen for Landbrukskvartalet fra 2016 utfordret kommuneplan og vern.

Nå er planen bearbeidet, forbedret og nytt planforslag er sendt inn til Plan- og bygningsetaten for videre behandling.

Målet er et åpent, tilgjengelig og inkluderende kvartal!

Om prosjektet

Området mellom Grønlandsleiret og Schweigaards gate skal bli et flerfunksjonelt byområde med fokus på matkultur.

Utviklingen omfatter bevaring av eksisterende bebyggelse kombinert med nybygg, påbygg og nye byrom. Landbrukskvartalet vil bestå av boliger, næringsarealer, mindre produksjonslokaler, kontor, hotell og serveringssteder.

Landbrukskvartalet bygger på arven fra områdets gamle meierianlegg, med fokus på urban matkultur, gode råvarer og aktiviteter knyttet til mat. Prosjektet skal dessuten demonstrere landbrukets rolle i det grønne skiftet med utstrakt bruk av tre- og biobaserte byggematerialer.

 

Prosjektet er et av flere bidrag til en vesentlig områdeutvikling i Oslo indre øst. Les mer i kortversjon av planforslaget.

 

Dersom du er på jakt etter kontorlokaler og ønsker å jobbe fra dagens Landbrukskvartalet, kan du bli en del av Greenhouse Oslo; et co-working, kjøkken og event space i de gamle kontorene til Bondelaget. Les mer på Greenhouse Oslo sin nettside.

Medvirkning

Skal vi lykkes med å skape et åpent og levende kvartal, er det viktig med involvering av lokalmiljøet og en god dialog med både lokale beboere, virksomheter, organiserte grupper og bydelen. Her finner du oppdatert informasjon om hvilke aktiviteter du kan delta på, og hvor vi er i prosessen.

Vi har et særlig ønske om å skape et miljø som forener nabolagets behov for møteplasser og gode uteroms kvaliteter tett koblet til produsenter og andre leietakere. Derfor jobber vi aktivt med å få bedre innsikt i lokalmiljøets behov og ønsker for kvartalets innhold og programmering.

I første omgang har vi (november 2020) gjennomført en digital spørreundersøkelse som er relevant for både innbyggere og lokale virksomheter og grupper.

 

Status

StatusStatus
Alle artikler

25. april 2020
Ny plan for Landbrukskvartalet
25. april 2019
Pressemelding: Dyrk Nabolaget! Fagdag og festival
24. april 2019
Velkommen til nabolagsfestival 26.-27. april 2019!
4. september 2018
Planforslag på høring
25. april 2018
Dyrk nabolaget! Nabolagsfestival og grønne fagseminarer
12. april 2018
Planforslag for Landbrukskvartalet
3. april 2018
Velkommen til nabolagsfestival 27.-28. april 2018!
31. mai 2017
Enova-støtte til energi-innovasjon i Landbrukskvartalet
25. april 2017
Et grønnere Grønland: Velkommen til fagseminar og nabolagsfestival 2017
29. mars 2017
Kunngjøring om oppstart detaljregulering og planprogram til offentlig ettersyn
22. februar 2017
Dyrk nabolaget! 28.-29. april 2017
2. mars 2015
Transborder Studio er valgt som arkitekt for Landbrukskvartalet
29. januar 2015
Landbrukskvartalet i Oslo med Aspelin Ramm og Vedal på laget
Eksterne artikler

25. april 2020
Foreslår 76 meters høyhus i Landbrukskvartalet i Oslo
27. august 2018
NRK besøker takhagen Tak for maten
9. august 2018
Plan- og bygningsetaten fraråder høyhus i Landbrukskvartalet
4. mai 2018
NGBC og Grønn Byggallianse flytter til Greenhouse Oslo
27. april 2018
Dyrk nabolaget! vil denne helga koble bønder og byfolk
27. april 2018
I Bondelagets gamle hus i Schweigaards gate, åpnet nylig Bruket
26. april 2018
Dyrker nabolaget på Grønland
16. april 2018
Bærekraftig høyhusutvikling
13. april 2018
Bønder vil bygge høyt i byen
31. oktober 2017
Dyrker urter i bomberom under Oslo sentrum
3. september 2017
Nabolagshager feiret bybondefest på Oslos nye takhage: Tak for maten
7. august 2017
Lei av utbyggere som foreslår 100 meter høye bygg
26. juli 2017
Urbant landbruk sprer seg på Oslos tak
13. juli 2017
En grønn lunge midt i byen
29. juni 2017
Landbrukskvartalet – et grønt utstillingsvindu
3. mai 2017
Landbruket vil gjøre Grønland grønnere
27. april 2017
Interessert i urbant landbruk? I helgen arrangeres festivalen Dyrk Nabolaget! midt på Grønland
27. april 2017
Besøk Landbrukskvartalet i Oslo sentrum
26. april 2017
Åpner opp Landbrukskvartalet
2. januar 2017
Skviser Landbrukskvartalet
24. november 2016
Bondelaget vil ha skyskraper med drivhus på taket
14. november 2016
Mer matkultur midt i Oslo
5. september 2016
Jobber for høyhus
2. september 2016
Hundre meter høyt i Oslo
30. november 2015
Hotell og liv i Landbruksvartalet
28. november 2015
Matmarked og ostehotell inn i Landbrukskvartalet på Grønland?