Det nye Nabolagshuset Landbrukskvartalet har et tydelig mål: Å skape arbeidsmuligheter for ungdom i nærmiljøet og motarbeide utenforskap.

Lesetid 9 minutter

Det yrer av aktivitet i et lokale i Landbrukskvartalet denne varme sommerkvelden. En gruppe ungdommer maler veggene i sterke farger i det som skal bli Nabolagshuset Landbrukskvartalets nye møtested i første etasje inne i gårdsrommet. 

Ungdommene jobber deltid for Kirkens Bymisjon, som nå har signert en intensjonsavtale med Landbrukskvartalet Utvikling AS om å få på plass et tilbud som vil løfte nabolaget.

– Vi har jobbet lenge med både naboer og organisasjoner, og invitert bredt for at folk skal kunne komme til oss og dele tanker og idéer om hva slags tilbud det er behov for her på Grønland, som vårt prosjekt kan bidra til å realisere, sier Kenneth Dahlgren i Aspelin Ramm.

Her er gjengen som ga farge til de nye lokalene i Landbrukskvartaket: Fra venstre prosjektmedarbeider Marie Konstanse Raunholm Fosse i Kirkens Bymisjon, Ingeborg Lundtveit Ele, Melina Dizdarevic, Ylva Snjolfsdottir Telvik, Helia Jamshidimehr, Dino Juhas, Volkan Hidir Akin og Jonatan Mortensen.

Volkan Hidir Akin (16) om Nabolagshuset

Behovet for arbeid pekte seg ut

– Vi så tidlig at det pekte seg ut et sentralt behov for et tilbud som skaper muligheter for arbeid, og det er denne kongstanken vi har jobbet videre med sammen med Kirkens Bymisjon og Forandringshuset, forklarer Dahlgren. 

– Samtidig ønsker vi alle at dette tilbudet også er noe mer – at det blir en møteplass med verdi i seg selv, på tvers av generasjoner. Dette er ambisjonene vi har for Nabolagshuset Landbrukskvartalet. Og vi ønsker å jobbe skrittvis og utforskende for å sørge for at det endelige tilbudet matcher forholdene på best mulig vis.

Nabolagshuset Landbrukskvartalet skal nå teste ut hvordan de sosiale kvalitetene i nabolaget kan utvikles i årene som kommer, og lokalet er allerede klart. Her skal det nye Nabolagshuset være en kvalitet og ressurs i seg selv, som favner alle som bor i området. Men det sentrale målet er å tilby arbeidsmuligheter og arbeidstrening til de som faller utenfor.

Tonje Jørgensen (midten) er virksomhetsleder for Nabolagshuset Landbrukskvartalet, og gleder seg til å bygge videre på ønskene fra nabolaget – og skape nye muligheter for barn og unge på Grønland. Til venstre er Melina Dizdarevic fra Nabolagshuset Petersborg på Ensjø i ferd med å male veggene i Landbrukskvartalet.

Det viktigste nå er å lytte til de som allerede bor her, kartlegge og forstå behovene og mulighetene i nabolaget.

Tonje Jørgensen

– Vi matcher verdiene til Landbrukskvartalet godt, siden vi brenner for å skape aktiviteter som hindrer utenforskap blant barn og unge og er særlig opptatt av å gi unge en mulighet til å arbeide. Det skal vi gjøre her også, forsikrer Tonje Jørgensen fra Kirkens Bymisjon mens hun ser seg rundt i de fargerike rommene i Schweigaards gate 34.

– Det viktigste nå er å lytte til de som allerede bor her, kartlegge og forstå behovene og mulighetene i nabolaget – og så finne ut hvordan Nabolagshuset Landbrukskvartalet skal innfri målene vi har satt i årene som kommer.

Har tre års erfaring med Nabolagshuset

Det er Kirkens Bymisjon som har utviklet konseptet Nabolagshuset. Det første ble etablert i 2020 på Ensjø, der det gamle Petersborg-huset forlengst er blitt en levende møteplass med ulike aktiviteter for nærmiljøet. Nabolagshuset er prioritert for barn og unge, men er også en viktig møteplass for generasjoner på tvers.

Og arbeidet bygger på en tydelig metodikk:– Vårt konsept baserer seg på en kontinuerlig medvirkning med de som bor her. Vi kobler oss på både lokale organisasjoner, foreninger og lag, vi samarbeider tett med bydelen og lytter til en rekke andre aktuelle interessenter for å teste ut hvilke tiltak og arbeidsmåter som hjelper oss å nå målene som er satt, forteller Tonje Jørgensen.

Landbrukskvartalet blir nå det andre stedet Bymisjonen etablerer dette tilbudet. Og allerede i løpet av sommerferien 2023 vil det bli liv i de nye lokalene i Landbrukskvartalet, med barn som kommer inn for sommeraktiviteter.

Da vi kommer på besøk en varm junikveld, er sju ungdommer i full sving med å male det nye lokalet i sterke farger.

Ylva Snjolfsdottir Telvik, Dino Juhas og Helia Jamshidimehr er tre av ungdommene som har fått meningsfylt arbeid gjennom Nabolagshuset Petersborg på Ensjø, der de leder aktiviteter for barn og unge. De er glade for å bidra til at Landbrukskvartalet får nabolagshus nummer to.

Gleden fra barna smitter over

– Jeg jobber vanligvis hos Nabolagshuset Petersborg på Ensjø, og synes det er fint at dette konseptet også kommer inn i Landbrukskvartalet, sier Melina Dizdarevic (16).

– På Ensjø er jeg aktivitetsleder for barn i 6. og 7. klasse, vi bygger Lego, vi leker ute, tegner og maler. Barna er fulle av energi, og det smitter over på meg. Når du jobber med sprudlende og glade barn, så blir du glad selv, konstaterer Melina.

– Vi er her for å skape møteplasser der alle kan være med, med trykk på alle, sier Tonje Jørgensen. Hun er svært glad for at eierne av Landbrukskvartalet utvikling‚ Aspelin Ramm, Norges Bondelag og Vedal, bestemte seg for å velge Nabolagshuset som partner for å utvikle den sosiale delen av nærmiljøet.

– Vårt slagord er «Vi bygger nabolag». Vi vil at de som allerede bor her skal trives over tid, og ikke minst at de selv får være med å skape aktiviteter som de unge her trenger og ønsker seg. Derfor kommer vi til å gjøre det samme her på Grønland som på Ensjø, der vi har både fysiske og digitale kartleggingsmøter med naboene hvert halvår. Da inviterer vi nabolaget inn for å høre hva de har behov for, eller hva de selv kan tenke seg å bidra med.

Nabolagshuset Landbrukskvartalet skal nå teste ut hvordan de best kan innfri ønskene som nabolaget selv har kommet med gjennom en grundig medvirkningsprosess. Et viktig mål er å skaffe arbeid til ungdom, både på selve Nabolagshuset og hos aktører i nærmiljøet. Melina Dizdarevic (16) er ansatt på deltid i Nabolagshuset Petersborg på Ensjø, og er glad for å ha det som en meningsfylt oppgave på fritiden.

Formidler lokale arbeidsmuligheter

En nøkkel i arbeidet er at lokale ungdommer skal få arbeid. På Ensjø skjer dette stort sett i tilknytning til Nabolagshuset Petersborg. Målet for det nye Nabolagshuset Landbrukskvartalet er at det skal bli en sentral formidler som knytter seg til flere aktører i lokalmiljøet og bli et kraftsentrum som utløser arbeidsmuligheter i et større nettverk – i tillegg til at selve huset blir en plass som tildeler ansvar og tilbyr muligheter.

– På Ensjø ser vi hvor viktig det er å bruke lokal ungdom i arbeidet, sier Jørgensen. – Når de yngre barna får møte de store og tøffe ungdommene på denne måten, der de faktisk blir kjent med dem og kan se på dem som gode forbilder, skaper det trygghet for de små – og er meningsfylt også for de store. De får lov til å skape noe som ikke var der da de selv vokste opp. I tillegg har vi mange ildsjeler som melder seg som frivillige voksne som er til stede på aktivitetene, eller som er mentorer for våre unge ansatte, forteller Jørgensen.

På Ensjø har Nabolagshuset nå barseltreff og miniklubb som organiseres av frivillige, de har strikkeklubb og hobbyverksted, keramikk og hagelag og yoga.

– Alt dette er blitt startet opp som frivillige tiltak, forklarer Tonje Jørgensen.

– Det skjer typisk ved at noen kommer og har lyst til å være med og lage for eksempel yogakurs, og så bidrar vi med lokaler, utstyr og prosjektkompetanse på oppstart og organisering. Nå tar vi med oss disse erfaringene til Landbrukskvartalet, og gleder oss til å teste ut hvordan vi best kan bidra til dette unike nabolaget.