Transborder Studio er valgt som arkitekt for Landbrukskvartalet

Fem arkitekter leverte inn forslag i arkitektkonkurransen om Landbrukskvartalet. Vinnerteamet ble Transborder Studio med forslaget «Follow the Milk».

Av Aspelin Ramm, foto Transborder Studios
Lesetid 1 minutt

Norges Bondelag ønsker at historien skal skinne igjennom når det nye Landbrukskvartalet skal utvikles, dette tok Transborder Studio på alvor, og foreslo blant annet å bytte ut melkespann med mennesker.

- Meieridriften handlet jo om logistikk; varer skulle inn og varer skulle ut igjen. Vi har byttet melken med mennesker, forklarer Espen Røyseland, partner og arkitekt i Transborder Studio.

Landbrukskvartalet er i dag på rundt 30 000 kvm, men ambisjonsnivået er å doble arealene til 60 000 kvm. 30 prosent av arealene skal være bolig, og det legges opp til rundt 200 boliger inne i kvartalet.

Vi ønsker oss et område som Vulkan. Her har vi en ambisjon om å bruke landbruket som merkevare. Så vi skal ha første etasje med mat. Matmarked, mikrobryggeri, som jo er vår tids matproduksjon, passer inn her.

Sverre Landmark, markedsdirektør i Aspelin Ramm.

Flere bygg skal bevares, blant annet meieribygget fra 1912. Transborder Studio legger stor vekt på tydelig formidling av Landbrukskvartalets historie, og det skal ha flere åpninger til byrommet rundt.

Bondeorganisasjonene skal bli i kvartalet. Bondens Marked har allerede kontorer i bygget. Inne i dette kvartalet produseres også Tøyen-Cola.