Nytt nabolagsprosjekt i Landbrukskvartalet

Forandringshuset Norge og Kirkens Bymisjon skal utvikle nye jobbmuligheter for ungdom og unge voksne, i et nytt samarbeidsprosjekt med Landbrukskvartalet.

Av Aspelin Ramm
Lesetid 1 minutt

Landbrukskvartalet Utvikling signerte 16. desember 2022 en intensjonsavtale med KFUK-KFUM Forandringshuset Norge og Kirkens Bymisjon Oslo.

I første fase skal det gjennomføres et forprosjekt, der Forandringshuset og Kirkens Bymisjon skal videreføre kartleggingsarbeidet som er gjennomført, for å konkretisere teste ut enkelte konsepter.

Med utgangspunkt i et lokalt behov for arbeid og trygge møteplasser på Grønland, vil samarbeidsprosjektet jobbe mot to hovedmål:

  • Å etablere et kraftsenter av jobbmuligheter med fokus på ungdom og unge voksne i Bydel Gamle Oslo, i et samarbeid mellom private, offentlige, lokale, frivillige og ideelle aktører.

  • Tilrettelegge for gode generasjonsmøter på Grønland i trygge omgivelser, som sørger for at Landbrukskvartalet i seg selv er et godt sted å være og som samtidig bidrar i arbeidet med å forebygge utenforskap.

Begge tilbudene skal utformes på en måte som fungerer godt sammen med de øvrige planer for kvartalet og ha et innhold som støtter oppunder et godt og trygt bo- og bymiljø gjennom hele døgnet.

Det er Forandringshuset Norge og Kirkens Bymisjon som har hovedansvar for konseptutvikling, søknadsarbeid, nettverksbygging og medvirkningsprosesser i prosjektet.

Landbrukskvartalet Utvikling AS har allerede satt av et halvt årsverk til en dedikert prosjektleder for det videre arbeidet, og arbeider nå med vurdering av om det kan etableres midlertidige lokaler – i påvente av permanente lokaler i Landbrukskvartalet.