Landbrukskvartalet i Oslo med Aspelin Ramm og Vedal på laget

Det tradisjonsrike Landbrukskvartalet, eid av Schweigaards gate 34 AS, har valgt å inngå samarbeid med Aspelin Ramm og Vedal.

Av Aspelin Ramm
Lesetid 2 minutter

Norges Bondelag er hovedaksjonær i Schweigaards gate 34 AS med 91 prosent. Dermed er partnervalget avgjort for utviklingen av den tidligere meierieiendommen i Oslo sentrum.

Alliansen med Aspelin Ramm og Vedal gir dagens eiere tilgang på kompetanse og kapital fra visjonære og erfarne utviklingsmiljøer. Aspelin Ramm har hatt en sentral rolle i byutviklingsprosjekter som Tjuvholmen og Vulkan i Oslo, samt Union Brygge i Drammen, der også Vedal deltar. Vedal er engasjert i prosjekter som Operakvarteret i Oslo og Kanalbyen i Kristiansand. Ved å beholde 50 % av eierskapet vil Schweigaards gate 34 AS ta del i verdiutviklingen på eiendommen.

Eiendomssjef Knut Hoff i Schweigaards gate 34 AS er godt fornøyd med å få Aspelin Ramm og Vedal på laget i et komplisert prosjekt:

- I likhet med Bjørvika og området rundt Oslo S er Grønland i sterk utvikling. Vi har store ambisjoner om å bidra til å løfte området, og det krever kompetanse og gjennomføringskraft som Aspelin Ramm og Vedal har.

En viktig premiss for arbeidet som nå starter er at området skal ha forskjellige by-funksjoner, slik at det kan leve døgnet rundt. Norges Bondelag og ulike virksomheter med tilknytning til landbruket skal fortsatt ha tilhold her.

Anders Vedal, Per Skorge og Gunnar Bøyum skal utvikle Landbrukskvartalet i Oslo. Foto: Guro Bjørnstad.

Området er stort nok til å skape et nytt tyngdepunkt i denne spennende og mangfoldige delen av byen.

Gunnar Bøyum på vegne av Aspelin Ramm og Vedal.

Fakta 

  • Adresse: Schweigaards gate 34
  • Areal tomt: 12 250 m²
  • Areal bygg: 24 000 m²
  • Bygningsmasse: Seks bygninger som er fra 50 til 100 år gamle. Meierivirksomheten (Fellesmeieriet) ble avviklet i 1974.
  • Utvikles av: Landbrukskvartalet Utvikling AS (nystiftet) eid av Schweigaards gate 34 AS (50 %) og VARE AS (50 %). Schweigaards gate 34 AS har Norges Bondelag (91 %) som hovedaksjonær. VARE AS eies 50/50 av Aspelin Ramm Eiendom AS og Vedal Investor AS.

Aspelin Ramm Eiendom AS

er en solid og ansvarlig eiendoms- og byutvikler som bl.a. har deltatt i utformingen av Tjuvholmen og Vulkan i Oslo, samt Union Brygge i Drammen. Selskapet er langt fremme i utviklingen av bygg og byområder med god miljøprofil. Eiendomsvirksomheten har 52 ansatte, og eier og forvalter omlag 600.000 kvm bygg, vesentlig i Oslo-området. Aspelin Ramm-konsernet omsetter for om lag 1,5 mrd. kroner.

Vedal

sin virksomhet er utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. De operative selskapene har ca 100 ansatte og en årlig omsetning på om lag 1 mrd. kroner. Vedal har bl.a. vært engasjert i Operakvarteret og BI Nydalen i Oslo, samt Union Brygge i Drammen sammen med Selvaag og Aspelin Ramm.

Kontaktpersoner

Knut Hoff

Schweigaards gate 34 AS Eiendomssjef

Gunnar Bøyum

Adm. direktør, Aspelin Ramm

Anders Vedal

Vedal Investor AS v/ styreleder