Enova-støtte til energi-innovasjon i Landbrukskvartalet

Innovative energiløsninger vurderes når Landbrukskvartalet i Oslo skal fornyes. Enova støtter planene.

Av Aspelin Ramm, foto Transborder Studio
Lesetid 2 minutter

Landbrukskvartalet i Oslo sentrum skal fornyes og fortettes, og utbyggerne vil skape et åpent og grønt kvartal, med både boliger og næringsvirksomhet. Som en del av den grønne profilen planlegges innovative miljøløsninger for hele kvartalet, der effektiv energibruk er et viktig element. Nylig fikk Landbrukskvartalet Utvikling AS innvilget én million kroner i støtte fra Enova til å utrede mulige teknologiske nyvinninger og løsninger for området.

– Det er spennende å jobbe med et prosjekt som Landbrukskvartalet, der vi skal bygge om og bygge nytt i et historisk interessant område – og der vi får muligheten til å tenke innovativt når det gjelder både energi- og miljøløsninger, sier Sverre Landmark, markedsdirektør i Aspelin Ramm, en av eierne bak Landbrukskvartalet Utvikling AS.

I første omgang skal man utrede hvordan ulike energiløsninger kan spille godt sammen:– Vi vil blant annet se på hvordan vi kan få til en termisk og miljøvennlig energiforsyning. Videre håper vi å kunne etablere lokal elektrisitetsproduksjon, blant annet gjennom solceller, der strømmen flyter mellom forbruk og produksjon i et internt «smartnett», forteller Landmark. Han legger til at dette også kan innebære bruk av batteripakker med tanke på lagring av eventuell overskuddsstrøm og til effektutjevning.

I tillegg til innovative energiløsninger, vil utbyggerne gjøre Landbrukskvartalet til et utstillingsvindu for landbrukets bidrag til det grønne skiftet. For eksempel ved bruk av biobaserte byggematerialer som landbruket selv leverer.

– Skal vi nå lavutslippssamfunnet trenger vi økt innovasjon og ny teknologi innen alle sektorer. Når Landbrukskvartalet nå skal fornyes, gjør utbygger akkurat det Enova ønsker. De utreder i en tidligfase av prosjektet hvilken ny energi- og klimateknologi som er best egnet for området som skal fortettes/fornyes. Enova er overbevist om at dette gir et enda bedre sluttresultat, uttaler Enova.

Fakta om Landbrukskvartalet:

  • Kvartalet, som er 15 mål stort, avgrenses av Schweigaards gate, Platous gate og Hollendergata i Oslo sentrum.
  • Historisk sett har det vært meieriproduksjon i området siden tidlig 1900-tall. I dag holder norske landbruksorganisasjoner til her.
  • Kvartalet skal fornyes, og skal blant annet huse boliger, forretninger og kontorlokaler.
  • Miljø-, klima- og energiforventninger:
    – Minst ett av de nye byggene på området skal være en innovasjonspilot for ny energiteknologi og materialbruk i bygg.
    – Det er estimert en reduksjon i netto energibehov på 2,6 GWh/år, samt en lokal energiproduksjon på 1,9 GWh/år, dvs. et samlet energiresultat på 4,5 GWh/år.
  • Utbygger: Landbrukskvartalet Utvikling AS, som eies av Norges Bondelag, Aspelin Ramm Eiendom og Vedal Investor.
  • Byggestart: tidligst i 2019.

Kontaktpersoner

Maren Bjerkeng

Direktør utvikling, Aspelin Ramm

Magni Fossbakken

Seniorrådgiver i Enova SF