Dyrk Nabolaget! Fagdag og festival

Landbrukskvartalet på Grønland inviterer til en grønn festivalhelg 26. og 27. april. Stikkorden for helgen er grønn byutvikling, et godt nabolag, urban dyrking og bærekraftig mat.

Av Aspelin Ramm, foto privat
Lesetid 5 minutter

Fredag ettermiddag starter Dyrk nabolaget med ett inspirasjonsmøte med flere innledere som forteller om grønn nabolags- og byutvikling, urbant jordbruk og hvordan Landbrukskvartalet i fremtiden skal bli en pulserende møteplass med et grønt og bærekraftig preg. Bli inspirert til dyrking på bytak og i bykjellere, lær å fermenter grønnskaer og få råd om hvordan du smartere bruker overskuddsmat. Lørdag retunerer den populære nabolagsfestivalen i bakgården til Landbrukskvartalet. Her kommer blant annet matutsalg og -servering, salg av et stort uvalg grønnsaksplanter, urter, aktiviteter for barn og unge, og en rekke ulike kurs.

Nærheten til landbruk, mat og matproduksjon vil gjenspeile seg i tilbudene og aktivitetene i området. Økt fokus på bioprodukter og landbrukets rolle i byutviklingen som del av det grønne skiftet vil være viktig i den videre utviklingen av kvartalet.

Landbrukskvartalet ligger midt i et område av byen preget av både historie og ny dynamikk, og kan bidra til å skape nye koblinger mellom ulike områder med ulik karakter.

Kvartalet skal utvikles til å bli en viktig del av byen, der det er godt å leve, bo, jobbe og leke. som bidrar til bydelen og skaper nye nabolagskvaliteter for både nye beboere og dagens naboer.

Fermentering og byutvikling

Fredag 26.april blir det inspirasjonsmøter om både grønn byutvikling, nabolagskvaliteter og urban dyrking. Det blir også holdt kurs i fermentering med forfatter av boken «Fermentert mat», Anne Elisabeth Scheen, og boklansering av Christopher Rodriguez fra Tåsen Microgreens sin nye, aktuelle bok «Kjøkkenhage innendørs».

Lørdag 27.april er det en rekke kurs, alt fra baking med surdeig, dyrking av urter med Spirende Oslo, Bybonde Andreas Capjon har åpent kurs hvor du kan lære å dyrke økologisk mat på balkongen. Dessuten blir det barneteater og byvandring over Grønland med Oslo museum.

Grønne følelser

Dyrk nabolaget! ble arrangerte for første gang i 2017 og da var over 4 000 mennesker innom. Det er tall Norges Bondelag, Aspelin Ramm og Vedal er godt fornøyd med. Trioen står bak arrangementet og utviklingen av området.

– Dyrk nabolaget handler om hvordan grønne verdier kan inngå som del av stedsutvikling ved en kreativ tilnærming til dyrking og urbant jordbruk, og vi har ønsket å tilby en rekke foredrag og aktiviteter som kan inspirere til et grønnere Grønnland. Samtidig ønsker vi at arrangementet skal bidra til en dyrking av nabolaget ved at det knytter bydelen sammen og gjør Landbrukskvartalet til et sted der naboer i alle aldre kan samles, sier Maren Bjerkeng, utviklingsdirektør i Aspelin Ramm.

Bønder i byen

Eier av kvartalet er Norges Bondelag, og generalsekretær Sigrid Hjørnegård ønsker at Dyrk nabolaget! skal være et treffpunkt for alle som glade i å dyrke og spa i jorda.

– Stadig flere blir opptatt av hvordan mat produseres, og vil gjerne få ting til å spire og gro hjemme hos seg selv enten det er i verandakassene eller i hagen. Vi ønsker at folk som kommer til Landbrukskvartalet merker at de kommer nærmere landbruket når de tar turen hit, sier Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag.

Dyrk nabolaget! kan du handle lokalmat og planter og blant annet lære hvordan du kan dyrke grønnsaker, urter og blomster på balkongen og i bakgården. Det blir salg av kvalitetsjord fra Grønn vekst, økologiske planter fra De Haes Gartneri, kjøttvarer fra Indre Oslo Matforedling, kaffe fra Fuglen og mye mer. For barna blir det barneteater, rebusløp, hoppeslott og masse boltreplass i et trygt byrom. Det blir solgt og servert mat både på markedet, hos Norsk restaurantskole og i cafeen «Bruket»

Program

Fredag 26. april

Inspirasjonsmøter og kurs: 

15:00 – 17:00 Grønnere Grønland: Lær mer om dyrking i byen, matproduksjon, byutvikling og nabolaget.Korte innlegg om dyrking, landbruk, mat, byutvikling og nabolaget.

17:00 – 19:00 Boklansering «Kjøkkenhage innendørs» med Christopher Rodriguez fra Tåsen Microgreens og påfølgende workshop i samarbeid med Nabolagshager.For alle naboer, (by)bønder, venner og kjente.

17:00 – 19:00 Kurs i fermentering med forfatter av boken «Fermentert mat», Anne Elisabeth Scheen.Mat fra foodtruck hele ettermiddagen og fredagspils.

Lørdag 27. april

Markedsdag 

11:00-16:00 med, frø- og plantesalg, løssalg av jord,aktiviteter for barn, omvisning og ulike kurs.

Kurs og aktiviteter lørdag: 

12:00 – 14:30 Spirende Oslo: Hvordan dyrke urter?12:00 – 14:00 Surdeigshimmelriket: Lær deg det du trenger å vite om å ha en sur- deigstarter i hus.

13:00 – 14:00 Byvandring13:00 Omvisning Greenhouse.14:00 – 15:00 Bybonden: Kurs i balkong- dyrking15:00 Omvisning Greenhouse.

Se egne Facebook-arrangement for mer informasjon for hvert enkelt kurs. Sted: Schweigaards gate 34, bakgård

Om Dyrk nabolaget!

Arrangementet er en møteplass for alle som er interessert i grønn byutvikling, et godt nabolag, urban dyrking og bærekraftig mat.

Prosjektleder er Linnéa E. Svensson og oppdragsgiver er Landbrukskvartalet UtviklingAS.

Om Landbrukskvartalet

Oslos meierihistorie startet i 1912, på Grønland, som var området for forsyningene av landbruksprodukter til byen. I Landbrukskvartalet har det vært meieriaktiviteter som melkemottak, flasketapperi, smørkjerning og melkeutsalg. På 1970-tallet flyttet meierivirksomheten ut av sentrum, men landbrukets organisasjoner setter fortsatt sitt preg på kvartalet.

Ideen bak utviklingen av Landbrukskvartalet bygger på arven fra meieritida. Framveksten av urban matkultur med fokus på gode råvarer og aktiviteter knyttet til mat skal være bærende. Det skal preges av et voksende fokus på landbrukets rolle i det grønne skiftet.

Kvartalet skal utvikles til å bli en viktig del av byen der det går an å leve, bo, jobbe og leke. Det skal bygges boliger og næringsbygg samtidig som det satses på grønne lunger på tak, hager og veksthus. Aktive førsteetasjer og gode byrom er også viktig for å gjøre kvartalet til et bærekraftig og attraktivt område.

Landbrukskvartalet Utvikling AS eies av Norges Bondelag, Vedal og Aspelin Ramm.

For spørsmål om arrangementet og Landbrukskvartalet

Linnéa E. Svensson

Prosjektleder Dyrk nabolaget!

Maren Bjerkeng

Direktør utvikling, Aspelin Ramm

Anne Cathrine Wangberg

Rådgiver, Norges Bondelag